Agile Coach en Scrum Master


Leergierig als ik ben verdiepte ik mij in Agile werken en heb mijn certificaat gehaald. 

Agile is een werkwijze voor teams en organisaties die de meest efficiente werkwijze willen toepassen. 
Het agile gedachtengoed is ontstaan vanuit de noodzaak om als organisatie snel mee te bewegen in een veranderende wereld.


Tijd is geld. Maar wordt deze tijd ook handig gebruikt?
 
Agile gaat meer om slimmer dan om harder werken.
Het gaat niet om het uitvoeren van meer werk in minder tijd: het gaat om meer waarde creëren met minder werk. Zeer efficient dus. 

De kernwoorden om Agile succesvol in te zetten en het team optimaal te laten functioneren zijn:

  • Commitment (inzet) - Het team zet zich 100% in de visie te verwezenlijken
  • Courage (moed) - Het team heeft de moed om aan lastige vraagstukken te werken en durft fouten te maken
  • Focus - Iedereen werkt op een constante basis met focus aan taken om het doel te halen
  • Opennes (openheid) - iedereen is open over het werk dat gedaan moet worden en de uitdagingen die men tegenkomt
  • Respect - iedereen ziet elkaar als capabele en zelfstandig functionerende teamleden


Agile werken is een beetje als sport. De spelregels zijn makkelijk te begrijpen, maar de sport zelf vraagt om oefening en begeleiding. 
De maximale opbrengst halen.
Eigenlijk is de context van Agile een efficiente en prettige communicatie. 

Het grootste voordeel van Agile werken betreft het uitgangsprincipe van beschikbare tijd en mankracht in tegenstelling tot benodigd budget. 
Daarnaast betreft het een Pull systeem ipv een push.
Werk wordt overzichtelijk, intrinsieke motivatie aangeboord en werkdruk beperkt door inzicht in beschikbare tijd en mankracht.
Het team houdt de regie over het werk en resultaten zijn zichtbaar en sneller. 

Miscommunicatie, onbegrip, uit de tijd lopen en onvoorziene kosten behoren tot het verleden.
Daarnaast verlaagt het de kans op een burn out bij medewerkers.
Overzicht, leren van elkaar en directe persoonlijke ontwikkeling maken valkuilen zichtbaar en versterkt en versneld het groeiproces. 

De opbrengst. Een efficiente bedrijfvoering, tevreden klanten en een optimale workflow. 

Ook geintresseerd? Ik ben nooit te druk om samen in gesprek te gaan. 


 

 

Share our website