Agile Coach en Scrum Master


Leergierig als ik ben verdiepte ik mij in Agile werken en heb recent mijn certificaat gehaald. 

Agile, een werkwijze voor teams en organisaties die de meest efficiente werkwijze willen toepassen en de grootst mogelijke waarde willen behalen, met het minst mogelijke ongemak of tegenslagen. Het agile gedachtegoed is ontstaan vanuit de noodzaak om als organisatie mee te kunnen bewegen met een snel veranderende wereld. Alleen zij die zich aanpassen blijven relevant en kunnen overleven. 


De kernwoorden om Agile succesvol in te zetten bij een organisatie en het team optimaal te laten functioneren zijn:

  • Commitment (inzet) - Het team zet zich 100% in de visie te verwezenlijken
  • Courage (moed) - Het team heeft de moed om aan lastige vraagstukken te werken en durft fouten te maken
  • Focus - Iedereen werkt op een constante basis met focus aan taken om het doel te halen
  • Opennes (openheid) - iedereen is open over het werk dat gedaan moet worden en de uitdagingen die men tegenkomt
  • Respect - iedereen ziet elkaar als capabele en zelfstandig functionerende teamleden


Agile werken is een beetje als sport. De spelregels zijn makkelijk te begrijpern, maar de sport zelf vraagt om oefening en begeleiding. 
De maximale oprbrengst halen uit het systeem. En breed inzetbaar. Eigenlijk is de context van Agile een efficiente en prettige communicatie. 

Het grootste voordeel van Agile werken betreft het uitgangsprincipe van beschikbare tijd en mankracht in tegenstelling tot benodigd budget. 
Daarnaast betreft het een Pull systeem ipv een push. Werk wordt overzichtelijk, intrinsieke motivatie aangeboord en werkdruk beperkt door inzicht in beschikbare tijd en mankracht. Het team houdt de regie over het werk en resultaten zijn zichtbaar en sneller. 

Miscommunicatie, onbegrip, uit de tijd lopen en onvoorziene kosten behoren tot het verleden. Daarnaast verlaagt het de kans op een burn out bij medewerkers. Overzicht, leren van elkaar en directe persoonlijke ontwikkeling maken valkuilen zichtbaar en versterkt en versneld het groeiproces. 
De opbrengst. Een efficiente bedrijfvoering, tevreden klanten en een optimale workflow. 

Ook geintresseerd? Ik ben nooit te druk om samen in gesprek te gaan. 


 

 

Share our website