Scenario schrijven


Je kan het je bijna niet voorstellen. Maar ooit was er echt een gedachte;

"Niemand zal ooit de evenaar kunnen oversteken"
De verticale stralen van de zon zullen de oceanen aldaar tot het kookpunt verhitten en de schepen in brand steken. 

Ptolemeus 200 voor chr. 


Want ook al kun je de toekomst niet voorspellen - er gebeuren altijd onverwachte dingen - je kunt je de toekomst wel voorstellen. 
En zo kan jij je bedrijf voorbereiden op de toekomst. 
Het stilstaan bij mogelijke toekomstscenario's, helpt je om je flexibeler op te stellen naar de toekomst. 
En wie weet komt een van deze scenario’s zelfs deels uit.

 

Scenarioplanning voor bedrijven is een methode om verschillende toekomstbeelden te creëren.
De methode is geen manier om de toekomst te voorspellen, maar om met onzekerheid om te kunnen gaan.
Een goed toekomstscenario is mogelijk, geloofwaardig en relevant:

 • mogelijk en geloofwaardig: het scenario zou werkelijkheid kúnnen worden;
 • relevant: het scenario beschrijft ontwikkelingen die een grote impact op uw bedrijf of uw branche hebben.Scenario's geven inzicht in heden en toekomst

Scenario’s geven nieuw inzicht op het heden en helpen bij strategievorming voor de toekomst.

Op basis van de toekomstscenario's kunt je:

 • nadenken over een strategie waarmee uw bedrijf in alle scenario's succesvol is;
 • verschillende strategieën ontwikkelen voor de verschillende scenario's en uw organisatie zodanig inrichten dat u snel op nieuwe ontwikkelingen in kunt springen.
 • Een scenariotraject bestaat uit de volgende stappen:

1. Probleemstelling definiëren

Deze kan zowel smal als breed zijn. ‘Wat gebeurt er de komende jaren in de sector?’ is een voorbeeld van een brede probleemstelling.

2. Onderzoek naar afhankelijke en sturende trends

Afhankelijke trends zijn ontwikkelingen die direct van invloed zijn op de organisatie of de sector. Sturende trends zijn ontwikkelingen die op de afhankelijke trends van invloed zijn, bijv. politieke of demografische ontwikkelingen. Het onderzoek kan bestaan uit bronnenonderzoek, diepte-interviews en workshops.

3. Scenariomatrix opstellen

Scenario’s zijn alternatieve beschrijvingen van de toekomst. De meest relevante trends zijn daarom de meest onzekere trends met de hoogste impact op de organisatie of de branche. De variatie in de twee sturende trends met de hoogste impact en onzekerheid vormen de basis voor de scenariomatrix.

scenariomatrix

4. Scenario’s creëren

De verschillende scenario’s bestaan uit drie onderdelen. De eigenlijke beschrijving van de toekomst (WAT), het plot, oftewel de weg naar de toekomst (HOE) en de logica achter het scenario (WAAROM).

5. Implicaties bepalen

Het antwoord op de vraag: wat betekenen de scenario’s in het licht van de probleemstelling? Welke conclusies worden eruit getrokken?

6. Wegwijzer definiëren

Scenario’s zijn geen voorspelling van de toekomst, maar een verkenning van mogelijke toekomstbeelden. In de laatste stap worden daarom wegwijzers gedefinieerd. Dit zijn gebeurtenissen of ontwikkelingen in de toekomst die aanwijzingen geven over de mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. En wat zijn dan de eventuele beslissingen die genomen moeten worden


Een creatieve manier voor het ontdekken van nieuwe business of een toekomstgerichte strategie.
Volgens een plan en systeem.

Nieuwe ideeen, feiten en meningen.
We zijn in deze fase niet te kritisch. 
En werken altijd vanuit een vertrouwensrelatie en respectvol. 
Vervolgens gaan we doelgericht naar de scenario's toewerken.
 • We bekijken welke oorzaak en gevolgen er kunnen zijn. 
 • Wat is de strategische vraag? Of het probleem?
 • Welke trends en ontwikkelingen zijn er?
 • Wat zijn de belangrijkste onzekerheden?
 • Wat leren we uit de toekomst scenario's in het heden?
 • Wat is het toekomstbeeld en het plan? 

Nieuwsgierig naar wat scenario schrijven voor jouw organisatie kan betekenen? 
Ik ben nooit te druk voor een persoonlijke kennismaking. 

 
Share our website