Nathalie Minkman

Dekt ondernemerscoach nog wel de lading?

  • (0) comments
  • 11/02/2020

Met zekerheid het juiste medicijn 
 
Er wordt vaak hulp aangeboden door een specialist ervaringsdeskundige coach in ondernemen. Een coach die jaren actief is (geweest) binnen een vakgebied. 
De generalist in de coach gaat dan met de ondernemer de diepte in en biedt hulp.
Vaak zie je dat het op een zeker moment stokt, omdat het ontbreekt aan de diepte vaardigheden. 


Ik ben in de overtuiging dat de kracht zich bevindt in de juiste volgorde.

De *specialist voor de onderneming vanuit bedrijfs- en ondernemerskunde en voor de mens ondernemer de specialist binnen coaching e/o psychologie.
De jaren ervaring die de kwaliteiten als *generalist toevoegen zijn een mooie aanvulling. Alle opgedane kennis en inzichten vanuit de jaren meekijken met verschillende ondernemingen. 

*specialist:  iemand die veel kennis heeft van een bepaald specialisme
*generalist:  i
emand die van veel dingen iets af weet, maar er geen specialist in is

Dit is mijn inziens de juiste volgorde voor het beste medicijn. 
Zeg nou zelf. Jij laat je toch ook niet zomaar een medicijn voorschrijven door iemand die alleen ervaring heeft met een ziektebeeld. 
Enig onderzoek en wetenschappelijke onderbouwing geeft toch een veiliger gevoel. 

In mijn bedrijfsstrategie ontdekte ik dat mijn beroepsnaam coach voor mijn klanten, de lading van mijn werk niet dekt. 
Vaak willen ondernemers direct advies van iemand die de volledige strategie kan zien en overdragen vanuit een specialisme. 
Een advies waar de ondernemer direct aan de slag kan.
Het ontdekken en herkennen van de persoonlijke vaardigheden en de benodigde ontwikkeling van de ondernemer, volgt automatisch in een natuurlijk proces. 
Een coach werkt systematisch en laat de client zelf ontdekken. In de praktijk duurt dit traject veel langer. 
Voor ondernemers tikt de tijd altijd door. Tijd is geld en slecht te koop. Finetunen door af te pellen. Wie zijn mijn klanten?

Starters, het idee en de expertise is aanwezig. Samen pellen we het idee af om de kernwaarden te ontdekken. Wat overblijft is het onderscheidend vermogen. Hierop stemmen we de strategie af. Wie is de doelgroep en hoe en waar benader je deze. Een adviserende rol, waarbij de ondernemer en ik hand in hand gaan. De ondernemer geeft mij inzicht in de expertise. Ik geef de handvaten om het bedrijf helder in de markt te zetten. We werken naar jouw doelstelling. Samen rekenen we door en schrijven het plan naar een hoger level. 
Bedrijfskunde en ondernemerskunde als basis. 
Automatisch komen de kwaliteiten en de kwetsbaarheden van de ondernemer naar voren. 
Dit betreft coaching. 

Ondernemers na een aantal jaar

Regelmatig melden ondernemers zich na een twee, vier jaar ondernemen weer bij mij.
Na een vliegende start wordt de ondernemer geconfronteerd met uitdagingen, achterblijven of groei. 
Dit is vaak het echte moment.
Blijft de ondernemer bij wat het is of kiest hij/zij ervoor om door te groeien. 
We bekijken de sterke kanten en kwetsbaarheden.
We pellen weer even af om de kernwaarden te checken.

Hard werken levert niet altijd het gewenste resultaat. 

Het moment om de bedrijfsstrategie fundamenteel neer te zetten. 
Beleid, ambities, normen en waarden.
Aanpak, doelstelling, stuurfactoren.
Acties, mensen, middelen, structuur en cultuur. 

In deze fase is strategie een belangrijk onderdeel van een succesvolle bedrijfsvoering. 
Met een unieke strategie kan het bedrijf zich onderscheiden.
Vanuit een bedrijfskundige en ondernemerskundige blik.  
We ontdekken de (nieuw aangeleerde) kwaliteiten en kwetsbaarheden van de ondernemer. 
Dit betreft coaching en ontstaat tijdens het proces. 

Ondernemers op de trein en ervaren rotten in het vak

De derde groep ondernemers die zich bij bij melden, zijn ondernemers die de balans kwijt zijn geraakt. 
24/7 in de weer met de onderneming en vaak opstaan met het gevoel niet meer uit de rijdende trein te kunnen stappen. 
De balans tussen gepassioneerd ondernemen en prive tijd is zoek geraakt. 
Deze ondernemer voelt druk van buitenaf.
De ontwikkeling van het bedrijf zijn de ondernemer voorbijgeslopen.

Het bedrijf schuurt tegen de comfortzone van de ondernemer aan.
Zorgen en slapeloze nachten krijgen meer de overhand.
Een factor die serieus en kritisch onder de loep genomen moet worden. 
Het gevaar van teloorgang van het bedrijf.
Als de kracht uit de ondernemer vloeit, heeft dit gevolgen voor het resultaat. 

Samen met de ondernemer werken we aan een stevig persoonlijk fundament. 
We pellen de dagelijkse gang van de ondernemer even af.
Onderzoeken de kernwaarden, kwetsbaarheden en kwaliteiten en verankeren een balans tussen de persoon en het bedrijf. 
We starten vaak met coaching, waarbij ik geen psycholoog ben, maar wel mijn coaching en psychologie goed kan inzetten. 
We eindigen altijd met de aangescherpte bedrijfsstrategie.
Vanuit een goede balans en bedrijfsstrategie kan de ondernemer weer opgeladen verder. 
Dit betreft de combinatie coaching, bedrijfskunde en ondernemerskunde. 


Scenario schrijven

Scherpe ondernemers willen altijd voorbereid zijn. Scenario's geven inzicht in het heden en de toekomst. 
Scenario's geven nieuw inzicht op het heden en helpen bij de strategievorming voor de toekomst. 
Tijdig de organisatie zo inrichten dat het klaar is voor de toekomst. 
Een methode die verheldering kan brengen om bijvoorbeeld innovatie mogelijkheden en het inspringen op een veranderende markt. 


Een ruim twintig jaar help ik ondernemers en bedrijven. 
Vanuit bedrijfs- en ondernemerskunde, combinatie training (de engelse vertaling is natuurlijk ook coaching) en psychologie help ik ondernemers tijdens op- en uitbouw van het bedrijf. 


Mijn onderscheidend vermogen de specialist voor mijn doelgroep de ondernemer en zijn team. 
De generalist vanuit mijn ervaring krijg je er gratis bij. 
En als ervaren ondernemer spreek ik jouw taal. 
Het bedrijf en de mens ondernemer. Ze gaan altijd samen op.