Nathalie Minkman

In het mkb speelt agile nauwelijks en is men bezig met de waan van de dag. Die bedrijven zijn niet even toekomstbestendig.’

 • (0) comments
 • 07/07/2020
 Agile = wendbaar - behendig..........
 
Afgelopen tijd heb ik veel gesprekken gevoerd bij bedrijven. Als bijna vanzelfsprekend kwam de vraag, hoe ga jij om met deze andere markt en omstandigheden?
 
Snel en wendbaar het is een must en er was geen tijd voor een toekomststrategie.
Veel ondernemers, directeuren en managers zien deze must en zijn in staat om redelijk snel te schakelen. Het zal wel moeten. De narigheid was er ineens. 
Omzetten blijven achter en efficiency en snelheid worden belangrijker. De argusogen of de handel snel genoeg van de grond komt. 
 
Mijn constatering, er is veelal geen tijd meer om hiërarchisch te gaan werken vanuit deze verander strategie. Tijd is geld. Deze wereld gaat te snel voor hiërarchie in het bedrijf.
Actieve, gemotiveerde en resultaatgerichte medewerkers zijn broodnodig.
Daarnaast zijn ook de werknemers geconfronteerd met deze nieuwe invulling. 
Niet iedereen is snel wendbaar. Overigens was de markt ook voor de Coronacrisis al zo dat snelheid en het verwerken van de hoeveelheid informatie en handelingen vaker voor een probleem zorgt. Stapels werk, een push systeem kan leiden tot weerstand, minder resultaat en een hoger ziekteverzuim. 
 
De klant value is steeds meer naar de achtergrond verdwenen. En dat is nu precies dat waar bedrijven het van moeten hebben. 
 
Om deze klant value in deze tijd hoog in het vaandel te houden en de neuzen in snelheid dezelfde kant uit te zetten is er juist nu behoefte aan een manier om werknemers te motiveren om zelf met resultaten te komen. 
 
Juist in een tijd waar teams ook thuiswerken is het voor de bedrijfsvoortgang belangrijk dit team dicht bij elkaar te houden. 
 
‘Bedrijven die niet innoveren en uit de snelheid gaan lopen, gaan het niet redden’ zegt meneer Jansen die hoogleraar ondernemerschap is. 
‘Vooralsnog werken alleen grote bedrijven Agile. In het mkb speelt het nauwelijks en is men bezig met de waan van de dag. Die bedrijven zijn niet toekomstbestendig.’
 
Wil jij deze periode en nieuwe ervaring gebruiken om wendbaarder te zijn en jouw team weer echt als team te kunnen ervaren. De kant value weer bovenaan zetten?
 
Als gecertificeerd Agile coach help ik graag om jouw bedrijf strategisch wendbaar te maken. 
 
Een aantal kenmerken van strategisch wendbare onderneming zijn,
 
Extreem markt- en klantgericht
Snelle besluitvorming en uitvoering
Resultaat gedreven cultuur binnen het team
Flexibele inzet van het team door een zelforganiserende en multidisciplinaire 
aanpak van medewerkers.
Openheid, transparantie en maximale communicatie
Lerende organisatie
Kennis en ervaring worden onderling overgedragen en gaan dus nooit verloren of gedeeld met wie het nog mist. 
 
 
Agile werken kent een vier waarden:
 
 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools
 • Werkende software boven allesomvattende documentatie
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan
 
Daarnaast werken we vanuit een twaalf principes:
 
 1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van value. 
 2. Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het proces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant.
 3. Lever regelmatig werk op. 
 4. Dagelijks samenwerken 
 5. Bouw rond gemotiveerde individuen. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren.
 6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen in en met een ontwikkelteam is door met elkaar face-to-face te praten.
 7. Werkende software is een belangrijkste maat voor voortgang.
 8. Agile processen bevorderen duurzame ontwikkeling. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden.
 9. Voortdurende aandacht voor meesterschap versterken agility.
 10. Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.
 11. De beste ontwerpen komen voort uit zelf-organiserende teams.
 12. Op vaste tijden, reflecteert het team hoe het effectiever kan worden en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.